skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Hieronder vindt u een aantal door ons geselecteerde links die wellicht interessant voor u zijn.

Stichting Attendiz
De stichting waar het Panta Rhei College onderdeel van uitmaakt. Attendiz verzorgt met ca. 25 scholen (voortgezet) speciaal onderwijs van A tot Z en extra ondersteuning (ambulante begeleiding) aan kinderen met een extra zorgvraag in Twente en de Achterhoek

www.autisme.nl
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

www.auticom.nl
Auticomm. is gespecialiseerd in autisme & communicatie en autisme & overprikkeling.
De visie van deze organisatie is dat autisme géén defect is. Op de website is veel informatie te vinden en worden trainingen aangeboden.

Balans digitaal
Balans digitaal is een landelijke vereniging voor ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder Autisme Spectrum Stoornissen zoals; Asperger en PDD-NOS.

Autism.org
Engelstalige site met allerlei (wetenschappelijke) informatie over Autisme Spectrum Stoornissen.

Som Today
De digitale leeromgeving waarop dit moment dagelijks het huiswerk, roosterswijzingen en de cijfers in te zien zijn voor de leerlingen en hun ouderers. In de toekomst wordt dit uitgebreid mat andere mogelijkheden on het leren interactiever, makkelijker en leuker maken.

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso)
Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs is een vereniging voor scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4. De vereniging zet zich in om de expertise van het speciaal onderwijs te ontwikkelen en te verspreiden. Voor de belangenbehartiging is LECSO verbonden aan de PO-raad (Primair Onderwijsraad)

Samenwerkingsverband 23-02 Voortgezet onderwijs
Het samenwerkingsverband waar Attendiz en daarmee het Panta Rheicollege deel van uit maakt.

Tumult
Tumult heeft op dit moment lesmateriaal voor alle niveaus in verschillende gebieden, zoals studievaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, keuze- en loopbaanvaardigheden, kunst en maatschappij.

Back To Top
Zoeken