skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Panta Rhei College

Het Panta Rhei College Enschede is een school voor speciaal voortgezet onderwijs, met name gericht op leerlingen met autisme spectrum stoornissen op havo en vwo niveau.

Op het Panta Rhei worden de eerste drie leerjaren (onderbouw) van havo-vwo aangeboden. De school wil de leerlingen vanuit structuur en overzicht leiden naar een goede doorstroom naar het regulier onderwijs.

We willen dit bereiken door het aanbieden van een passend onderwijsprogramma, dat naast de standaard didactische lesstof havo-vwo,  zich ook richt op sociale, emotionele en werkhoudingsvaardigheden. Het Panta Rhei wil een stevig fundament bieden voor vervolgonderwijs, met als doel een overgangsbewijs naar 4 havo of vwo of een beroepsopleiding binnen het mbo.

HET LAATSTE NIEUWS

Back To Top
Zoeken