Over onze school

Het Panta Rhei College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Enschede. Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 11 tot 16 jaar met een stoornis, voornamelijk in het autistisch spectrum (ASS). Op onze school bieden wij het onderbouwprogramma (leerjaar 1 t/m 3) aan voor het voorgezet onderwijs.

Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs in leerjaar 4 op havo- of vwo-niveau of starten op het mbo (niveau 3 of 4) met een beroepsopleiding.

 

Voor welke leerlingen is de school bedoeld?

Onze doelgroep bestaat vooral uit leerlingen met Autisme spectrum stoornis (ASS) met cognitieve capaciteiten en voldoende basisvaardigheden in de werkhouding, die het volgen van onderwijs op havo-vwo niveau mogelijk maken. Belangrijk is dat de leerling gemotiveerd is en in staat is om passend gedrag te laten zien om de lessen in een kleine groep (in klassenverband) te kunnen volgen.

...een stevig fundament voor vervolgonderwijs!

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X