skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Visie en Missie

Visie

Deze missie willen wij bereiken door het aanbieden van een passend onderwijsprogramma dat naastde standaard didactische lesstof havo-vwo onderbouw zich richt op sociale, emotionele en werkhoudingsvaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS met als einddoel een stevig fundament voor vervolgonderwijs op 4 havo-vwo niveau of een beroepsopleiding binnen het MBO.

Ons motto is: Panta Rhei College; een stevig fundament voor vervolgonderwijs!

Missie

Onze missie is het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte , met name Autisme Spectrum Stoornissen, met als doel het behalen van een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4 op havo of vwo niveau. Het Panta Rhei College wil een stevig fundament vormen voor vervolg-onderwijs.

Mission statement

– een stevig fundament voor vervolgonderwijs! –

Het doel van onze school

De school stelt voor elke leerling een passend ontwikkelingsperspectief op.
Voor de leerroute(s) die de school aanbiedt, is vastgesteld welke doelen de leerling moet behalen; didactisch, sociaal emotioneel en in werkhouding, om dit perspectief te bereiken.
Het uiteindelijke resultaat is het behalen van een overgangsbewijs naar leerjaar 4, met als uitstroommogelijkheden bovenbouw regulier VO (havo-vwo) of overstap naar het MBO niveau 3-4.
Voor de leerling voor wie om redenen het bovenstaande niet haalbaar blijkt; schakelt deze naar eenandere vorm van onderwijs binnen onze SWV of Attendiz. Waar mogelijk worden leerlingen eerder geschakeld naar regulier onderwijs.

Back To Top
Zoeken