Visie & Missie

De missie van onze school

Onze missie is het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte , met name Autisme Spectrum Stoornissen, met als doel het behalen van een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4 op havo of vwo niveau. Het Panta Rhei College wil een stevig fundament vormen voor vervolg-onderwijs.

De visie van onze school

Deze missie willen wij bereiken door het aanbieden van een passend onderwijsprogramma dat naastde standaard didactische lesstof havo-vwo onderbouw zich richt op sociale, emotionele en werkhoudingsvaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS met als einddoel een stevig fundament voor vervolgonderwijs op 4 havo-vwo niveau of een beroepsopleiding binnen het MBO.

Ons motto is: Panta Rhei College; een stevig fundament voor vervolgonderwijs!

Het doel van onze school

De school stelt voor elke leerling een passend ontwikkelingsperspectief op.
Voor de leerroute(s) die de school aanbiedt, is vastgesteld welke doelen de leerling moet behalen; didactisch, sociaal emotioneel en in werkhouding, om dit perspectief te bereiken.
Het uiteindelijke resultaat is het behalen van een overgangsbewijs naar leerjaar 4, met als uitstroommogelijkheden bovenbouw regulier VO (havo-vwo) of overstap naar het MBO niveau 3-4.
Voor de leerling voor wie om redenen het bovenstaande niet haalbaar blijkt; schakelt deze naar eenandere vorm van onderwijs binnen onze SWV of Attendiz. Waar mogelijk worden leerlingen eerder geschakeld naar regulier onderwijs.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X