Schoolgids

In onze schoolgids is geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de schoolvakanties.

Tevens geven wij u allerlei achtergrondinformatie over onze school. Daarbij kunt u denken aan de doelstellingen van onze school, de wijze van toelating en de manier waarop wij opbrengstgericht werken.

In onze schoolgids vertellen wij u ook over de opbrengsten van onze school. Hierin leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Wij willen ‘eruit halen wat erin zit’. Wij geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’

U vindt onze schoolgids op onze website onder het tabblad documenten. De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2023/2024. Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!

Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, hebben wij ervoor gekozen een aantal onderwerpen niet inhoudelijk te bespreken in de schoolgids. Wij verwijzen dan naar de website van onze school of naar de website van Attendiz de stichting waarvan onze school deel uitmaakt.

Schoolgids 2023-2024

De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X