skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts).
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op 40 euro. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een bericht over het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage. U maakt zelf de keuze of u bereid bent tot het betalen ervan.

Back To Top
Zoeken