Medezeggenschapsraad

Op het Panta Rhei College is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen. De MR is een beleidsorgaan. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen tracht te bereiken. Zo wordt er door de MR met de directeur gesproken over de begroting, managementdoelen, personeelsbeleid, veiligheid en dergelijke. Schooloverstijgende zaken komen aan bod in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Attendiz.

De MR van het Panta Rhei College bestaat uit een oudergeleding (2 personen) en een personeelsgeleding (ook 2 personen). Ze hebben gezamenlijke belangen, maar er zijn ook gescheiden bevoegdheden. De MR heeft volgens de wet 5 rechten: recht op overleg, initiatiefrecht, informatierecht, instemmingsrecht en adviesrecht. De MR heeft een medezeggenschapsreglement, en –statuut waarin de hele medezeggenschap is vastgelegd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

U kunt contact opnemen met de MR via het mailadres: mr-pantarheicollege@attendiz.nl 

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X