skip to Main Content

053-4326370 pantarheicollege@attendiz.nl logo-somtoday

Documenten

Hieronder vindt u in de verschillende kolommen documenten en formulieren.

schoolgids-1

Hieronder kunt u onze schoolgids vinden. In de schoolgids geven we praktische informatie over de school, achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en informatie over de opbrengsten van onze school.

schoolplan-2

In het schoolplan vinden zij het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Formulieren

Formulieren

Informatie ten behoeve van aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring
VSO (TLV).

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol

Er zijn binnen het dyslexiebeleid van het Panta Rhei College compenserende en dispenserende maatregelen voor de leerling opgesteld.

PC- En Internet Protocol

PC- en Internet protocol

Afspraken betreffende het gebruik van de computer op school en om ervoor te zorgen dat het gebruik van de computer en internetgebruik veilig en leuk blijft.

Fysiek Beperkend Handelen

Fysiek beperkend handelen

Betreft vrijheid beperkende maatregelen binnen het onderwijs, zoals dat landelijk in juli 2018 is vastgesteld.

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Schoolafspraken

Schoolafspraken

In dit document staan de schoolafspraken. De afspraken gelden voor alle leerlingen. Samen zorgen we zo voor een prettige schoolomgeving!

Pedagogisch-Didactisch Klimaat

Pedagogisch-Didactisch Klimaat

In dit document staat ons pedagogisch-didactisch klimaat beschreven.

Jaarplanning

Jaarplanning

In dit document staan alle ingeplande activiteiten op het Panta Rhei College in een handig prikbord formaat.

Protocollen Toetsing En Overgang

Protocollen toetsing en overgang

In deze documenten staat beschreven hoe toetsen, herkansingen en overgangsnormen gehanteerd worden binnen onze school.

Back To Top
Zoeken