Documenten

Schoolgids

Hieronder kunt u onze schoolgids vinden. In de schoolgids geven we praktische informatie over de school, achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en informatie over de opbrengsten van onze school.

Schoolplan

In het schoolplan is het huidige onderwijs beschreven en worden ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de  onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de 7 kernwaarden die de school hanteert, door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol staat wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Attendiz documenten

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan documenten die van toepassing kunnen zijn.

Dyslexieprotocol

Er zijn binnen het dyslexiebeleid  compenserende en dispenserende maatregelen voor de leerling opgesteld.

Jaarplanning

In dit document staan alle ingeplande activiteiten op het Panta Rhei College in een handig prikbord formaat.

PC- en Internet protocol

Afspraken omtrent veilig en verantwoord gebruik van de computer en internet op school 

Fysiek beperkend handelen

Betreft vrijheid beperkende maatregelen binnen het onderwijs, zoals dat landelijk in juli 2018 is vastgesteld.

Schoolafspraken

Deze afspraken gelden voor alle leerlingen. Samen zorgen we zo voor een prettige schoolomgeving!

Toelating en Plaatsingsbeleid

Deze beleidsnotitie beschrijft op welke wijze Attendiz invulling geeft aan haar zorgplicht en het proces rondom toelating en plaatsing.

Pedagogisch-Didactisch Klimaat

In dit document staat ons pedagogisch-didactisch klimaat beschreven.

Formulieren

Informatie ten behoeve van aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring
VSO (TLV).

Protocollen toetsing en overgang

In deze documenten staat beschreven hoe toetsen, herkansingen en overgangsnormen gehanteerd worden binnen onze school.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X